Salesforce Inc (CRM)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 532 000 2 561 000 706 000 983 000 202 108
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 492 000 21 252 000 17 098 000 13 282 000 10 480 000
Marża zysku brutto 5,78% 12,05% 4,13% 7,40% 1,93%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 532 000K ÷ $26 492 000K
= 5,78%


Analiza porównawcza

2022