Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 9 419 000 10 592 000 2 673 000 2 673 000 3 173 000
Kapitał własny w tys. USD 58 359 000 58 131 000 41 493 000 33 885 000 15 605 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,14 0,15 0,06 0,07 0,17

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $9 419 000K ÷ ($9 419 000K + $58 359 000K)
= 0,14


Analiza porównawcza

2023