Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 427 000 9 419 000 10 592 000 2 673 000 2 673 000
Kapitał własny w tys. USD 59 646 000 58 359 000 58 131 000 41 493 000 33 885 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,12 0,14 0,15 0,06 0,07

2024 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $8 427 000K ÷ ($8 427 000K + $59 646 000K)
= 0,12


Analiza porównawcza

2024