Conoco Phillips (COP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 606 000 9 446 000 6 815 000 8 609 000 9 243 000 10 422 000 8 181 000 7 144 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 852 000 738 000 919 000 953 000 1 199 000 1 451 000 1 292 000 1 389 000
Należności w tys. USD 5 474 000 5 671 000 4 531 000 5 296 000 7 088 000 7 354 000 8 153 000 7 879 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 005 000 10 338 000 9 548 000 11 553 000 12 847 000 13 997 000 12 216 000 11 624 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,53 1,28 1,29 1,36 1,37 1,44 1,41

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 606 000K + $852 000K + $5 474 000K) ÷ $10 005 000K
= 1,29


Analiza porównawcza

2023/Q4