Conoco Phillips (COP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 422 000 8 181 000 7 144 000 6 591 000 11 927 000 10 661 000 8 499 000 7 856 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 451 000 1 292 000 1 389 000 1 565 000 1 746 000 849 000 536 000 454 000
Należności w tys. USD 7 354 000 8 153 000 7 879 000 6 670 000 5 465 000 4 524 000 4 481 000 2 754 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 997 000 12 216 000 11 624 000 12 021 000 10 449 000 8 150 000 7 184 000 5 366 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,37 1,44 1,41 1,23 1,83 1,97 1,88 2,06

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 422 000K + $1 451 000K + $7 354 000K) ÷ $13 997 000K
= 1,37


Analiza porównawcza

2022/Q3