Conoco Phillips (COP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 18 158 000 8 078 000 11 842 000 14 294 000 12 475 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 5 025 000 2 698 000 3 200 000 3 895 000 4 030 000
Rotacja zobowiązań 3,61 2,99 3,70 3,67 3,10

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $18 158 000K ÷ $5 025 000K
= 3,61


Analiza porównawcza

2021