Conoco Phillips (COP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 33 971 000 18 158 000 8 078 000 11 842 000 14 294 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 6 163 000 5 025 000 2 698 000 3 200 000 3 895 000
Rotacja zobowiązań 5,51 3,61 2,99 3,70 3,67

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $33 971 000K ÷ $6 163 000K
= 5,51


Analiza porównawcza

2022