Conoco Phillips (COP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 78 494 000 45 828 000 18 784 000 32 567 000 36 417 000
Aktywa razem w tys. USD 93 829 000 90 661 000 62 618 000 70 514 000 69 980 000
Rotacja aktywów razem 0,84 0,51 0,30 0,46 0,52

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $78 494 000K ÷ $93 829 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022