Conoco Phillips (COP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 14 330 000 18 749 000 16 050 000 12 066 000 16 913 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 005 000 12 847 000 12 021 000 5 366 000 7 043 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,46 1,34 2,25 2,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $14 330 000K ÷ $10 005 000K
= 1,43


Analiza porównawcza

2023