Conoco Phillips (COP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 18 749 000 16 050 000 12 066 000 16 913 000 13 274 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 847 000 12 021 000 5 366 000 7 043 000 7 395 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,46 1,34 2,25 2,40 1,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $18 749 000K ÷ $12 847 000K
= 1,46


Analiza porównawcza

2022