Conoco Phillips (COP)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 27,87 15,03 8,06 11,54 14,19
Rotacja należności 11,07 6,87 6,82 9,58 8,95
Rotacja zobowiązań 5,51 3,61 2,99 3,70 3,67
Rotacja kapitału pracującego 13,30 11,37 2,80 3,30 6,19

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 13,10 24,28 45,27 31,62 25,71
Cykl należności dni 32,96 53,12 53,51 38,12 40,76
Cykl zobowiązań dni 66,22 101,01 121,91 98,63 99,46

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 1,21 0,71 0,47 0,77 0,80
Rotacja aktywów razem 0,84 0,51 0,30 0,46 0,52