Conoco Phillips (COP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 18 158 000 8 078 000 11 842 000 14 294 000 12 475 000
Zapasy w tys. USD 1 208 000 1 002 000 1 026 000 1 007 000 1 060 000
Rotacja zapasów 15,03 8,06 11,54 14,19 11,77

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $18 158 000K ÷ $1 208 000K
= 15,03


Analiza porównawcza

2021