Conoco Phillips (COP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 33 971 000 18 158 000 8 078 000 11 842 000 14 294 000
Zapasy w tys. USD 1 219 000 1 208 000 1 002 000 1 026 000 1 007 000
Rotacja zapasów 27,87 15,03 8,06 11,54 14,19

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $33 971 000K ÷ $1 219 000K
= 27,87


Analiza porównawcza

2022