Conoco Phillips (COP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 56 141 000 78 494 000 45 828 000 18 784 000 32 567 000 36 417 000 29 106 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 21 975 000 33 971 000 18 158 000 8 078 000 11 842 000 14 294 000 12 475 000
Zysk ze sprzedaży brutto 34 166 000 44 523 000 27 670 000 10 706 000 20 725 000 22 123 000 16 631 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 705 000 623 000 719 000 430 000 556 000 401 000 561 000
Zysk operacyjny 14 743 000 25 212 000 11 829 000 -2 052 000 6 735 000 8 783 000 1 943 000
Koszty odsetek netto 368 000 805 000 884 000 806 000 778 000 735 000 1 098 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 288 000 28 228 000 12 712 000 -3 140 000 9 524 000 9 973 000 -2 615 000
Podatek dochodowy 5 331 000 9 548 000 4 633 000 -485 000 2 267 000 3 668 000 -1 822 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 46 000 68 000 48 000 62 000
Zysk (strata) netto 10 922 000 18 680 000 8 079 000 -2 701 000 7 189 000 6 257 000 -855 000