Conoco Phillips (COP)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 25 212 000 11 829 000 -2 052 000 6 735 000 8 783 000
Aktywa razem w tys. USD 93 829 000 90 661 000 62 618 000 70 514 000 69 980 000
Operacyjny ROA 26,87% 13,05% -3,28% 9,55% 12,55%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $25 212 000K ÷ $93 829 000K
= 26,87%


Analiza porównawcza

2022