Conoco Phillips (COP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 56 141 000 78 494 000 45 828 000 18 784 000 32 567 000
Property, plant and equipment w tys. USD 70 044 000 64 866 000 64 911 000 39 893 000 42 269 000
Rotacja aktywów trwałych 0,80 1,21 0,71 0,47 0,77

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $56 141 000K ÷ $70 044 000K
= 0,80


Analiza porównawcza

2023