Conoco Phillips (COP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 45 828 000 18 784 000 32 567 000 36 417 000 29 106 000
Property, plant and equipment w tys. USD 64 911 000 39 893 000 42 269 000 45 698 000 45 683 000
Rotacja aktywów trwałych 0,71 0,47 0,77 0,80 0,64

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $45 828 000K ÷ $64 911 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2021