Conoco Phillips (COP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 16 226 000 18 734 000 14 750 000 14 790 000 14 856 000
Aktywa razem w tys. USD 93 829 000 90 661 000 62 618 000 70 514 000 69 980 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,17 0,21 0,24 0,21 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $16 226 000K ÷ $93 829 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022