Conoco Phillips (COP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 591 000 7 856 000 10 227 000 7 625 000 10 097 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 565 000 454 000 2 219 000 575 000 506 000
Należności w tys. USD 6 670 000 2 754 000 3 401 000 4 067 000 4 320 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 021 000 5 366 000 7 043 000 7 395 000 9 397 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,23 2,06 2,25 1,66 1,59

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 591 000K + $1 565 000K + $6 670 000K) ÷ $12 021 000K
= 1,23


Analiza porównawcza

2021