Conoco Phillips (COP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 243 000 6 591 000 7 856 000 10 227 000 7 625 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 199 000 1 565 000 454 000 2 219 000 575 000
Należności w tys. USD 7 088 000 6 670 000 2 754 000 3 401 000 4 067 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 847 000 12 021 000 5 366 000 7 043 000 7 395 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,36 1,23 2,06 2,25 1,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 243 000K + $1 199 000K + $7 088 000K) ÷ $12 847 000K
= 1,36


Analiza porównawcza

2022