Conoco Phillips (COP)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 18 680 000 8 079 000 -2 701 000 7 189 000 6 257 000
Kapitał własny w tys. USD 48 003 000 45 406 000 29 849 000 34 981 000 31 939 000
ROE 38,91% 17,79% -9,05% 20,55% 19,59%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $18 680 000K ÷ $48 003 000K
= 38,91%


Analiza porównawcza

2022