Conoco Phillips (COP)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 8 079 000 -2 701 000 7 189 000 6 257 000 -855 000
Kapitał własny w tys. USD 45 406 000 29 849 000 34 981 000 31 939 000 30 607 000
ROE 17,79% -9,05% 20,55% 19,59% -2,79%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $8 079 000K ÷ $45 406 000K
= 17,79%


Analiza porównawcza

2021