Conoco Phillips (COP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 33 971 000 31 734 000 26 662 000 20 426 000 18 158 000 14 108 000 11 768 000 9 900 000
Zapasy w tys. USD 1 219 000 1 226 000 1 234 000 1 174 000 1 208 000 1 043 000 1 138 000 1 098 000
Rotacja zapasów 27,87 25,88 21,61 17,40 15,03 13,53 10,34 9,02

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $33 971 000K ÷ $1 219 000K
= 27,87


Analiza porównawcza

2022/Q4