Conoco Phillips (COP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 56 141 000 59 970 000 66 733 000 75 543 000 78 494 000 75 056 000 65 369 000 53 764 000
Aktywa razem w tys. USD 95 924 000 93 651 000 89 605 000 91 441 000 93 829 000 94 837 000 93 693 000 93 308 000
Rotacja aktywów razem 0,59 0,64 0,74 0,83 0,84 0,79 0,70 0,58

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $56 141 000K ÷ $95 924 000K
= 0,59


Analiza porównawcza

2023/Q4