Conoco Phillips (COP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 26 662 000 20 426 000 18 158 000 14 108 000 11 768 000 9 900 000 8 078 000 8 413 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 5 873 000 4 897 000 5 025 000 4 131 000 3 613 000 3 801 000 2 698 000 2 239 000
Rotacja zobowiązań 4,54 4,17 3,61 3,42 3,26 2,60 2,99 3,76

2022/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $26 662 000K ÷ $5 873 000K
= 4,54


Analiza porównawcza

2022/Q2