Conoco Phillips (COP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 243 000 10 422 000 8 181 000 7 144 000 6 591 000 11 927 000 10 661 000 8 499 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 199 000 1 451 000 1 292 000 1 389 000 1 565 000 1 746 000 849 000 536 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 847 000 13 997 000 12 216 000 11 624 000 12 021 000 10 449 000 8 150 000 7 184 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,81 0,85 0,78 0,73 0,68 1,31 1,41 1,26

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 243 000K + $1 199 000K) ÷ $12 847 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022/Q4