Centene Corp. (CNC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 17 938 000 18 571 000 16 682 000 13 638 000 6 648 000
Aktywa razem w tys. USD 76 870 000 78 375 000 68 719 000 40 994 000 30 901 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,24 0,24 0,33 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $17 938 000K ÷ $76 870 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022