Centene Corp. (CNC)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 144 547 000 125 982 000 111 115 000 74 639 000 60 116 000
Należności w tys. USD 13 272 000 12 238 000 9 696 000 6 247 000 5 150 000
Rotacja należności 10,89 10,29 11,46 11,95 11,67

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $144 547 000K ÷ $13 272 000K
= 10,89


Analiza porównawcza

2022