Centene Corp. (CNC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 144 547 000 125 982 000 111 115 000 74 639 000 60 116 000
Property, plant and equipment w tys. USD 2 432 000 3 391 000 2 774 000 2 121 000 1 706 000
Rotacja aktywów trwałych 59,44 37,15 40,06 35,19 35,24

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $144 547 000K ÷ $2 432 000K
= 59,44


Analiza porównawcza

2022