Centene Corp. (CNC)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 137 515 000 121 088 000 107 812 000 72 174 000 57 730 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 144 547 000 125 982 000 111 115 000 74 639 000 60 116 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 95,14% 96,12% 97,03% 96,70% 96,03%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $137 515 000K ÷ $144 547 000K
= 95,14%


Analiza porównawcza

2022