Centene Corp. (CNC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 202 000 1 347 000 1 808 000 1 321 000 900 000
Kapitał własny w tys. USD 24 057 000 26 795 000 25 773 000 12 551 000 10 917 000
ROE 5,00% 5,03% 7,02% 10,53% 8,24%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 202 000K ÷ $24 057 000K
= 5,00%


Analiza porównawcza

2022