Centene Corp. (CNC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 30 128 000 28 497 000 23 393 000 20 323 000 11 998 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 464 000 25 765 000 21 585 000 12 932 000 11 971 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,11 1,08 1,57 1,00

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $30 128 000K ÷ $28 464 000K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022