Centene Corp. (CNC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 144 547 000 125 982 000 111 115 000 74 639 000 60 116 000
Working capital w tys. USD 1 664 000 2 732 000 1 808 000 7 391 000 27 000
Rotacja kapitału pracującego 86,87 46,11 61,46 10,10 2 226,52

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $144 547 000K ÷ $1 664 000K
= 86,87


Analiza porównawcza

2022