Centene Corp. (CNC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 782 000 3 141 000 2 897 000 1 953 000 1 506 000
Należności w tys. USD 13 272 000 12 238 000 9 696 000 6 247 000 5 150 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 464 000 25 765 000 21 585 000 12 932 000 11 971 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,60 0,58 0,63 0,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 782 000K + $13 272 000K) ÷ $28 464 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022