Centene Corp. (CNC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 144 547 000 125 982 000 111 115 000 74 639 000 60 116 000
Aktywa razem w tys. USD 76 870 000 78 375 000 68 719 000 40 994 000 30 901 000
Rotacja aktywów razem 1,88 1,61 1,62 1,82 1,95

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $144 547 000K ÷ $76 870 000K
= 1,88


Analiza porównawcza

2022