Centene Corp. (CNC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 782 000 3 141 000 2 897 000 1 953 000 1 506 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 464 000 25 765 000 21 585 000 12 932 000 11 971 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,12 0,13 0,15 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 782 000K) ÷ $28 464 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022