Calix Inc (CALX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 -4 044 0
Kapitał własny w tys. USD 679 567 568 428 280 325 154 028 151 934
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $679 567K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022