Calix Inc (CALX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 867 827 679 394 541 239 424 330 441 320
Property, plant and equipment w tys. USD 25 834 21 783 20 381 21 527 24 945
Rotacja aktywów trwałych 33,59 31,19 26,56 19,71 17,69

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $867 827K ÷ $25 834K
= 33,59


Analiza porównawcza

2022