Calix Inc (CALX)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 52 610 73 152 43 132 -12 927 -19 513
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 -4 044 0
Kapitał własny w tys. USD 679 567 568 428 280 325 154 028 151 934
Zwrot z kapitału całkowitego 7,74% 12,87% 15,39% -8,62% -12,84%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $52 610K ÷ ($0K + $679 567K)
= 7,74%


Analiza porównawcza

2022