Calix Inc (CALX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 432 399 322 807 274 220 236 405 243 938
Zobowiązania handlowe w tys. USD 41 407 29 061 13 115 10 789 40 209
Rotacja zobowiązań 10,44 11,11 20,91 21,91 6,07

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $432 399K ÷ $41 407K
= 10,44


Analiza porównawcza

2022