Calix Inc (CALX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 547 370 409 245 266 890 143 817 174 757
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 422 128 136 101 040 115 493 143 678
Wskaźnik płynności bieżącej 3,31 3,19 2,64 1,25 1,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $547 370K ÷ $165 422K
= 3,31


Analiza porównawcza

2022