Calix Inc (CALX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 241 715 204 335 133 789 46 829 49 646
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 62 691 30 811 11 414 9 698 7 306
Należności w tys. USD 93 804 85 219 69 419 46 509 67 026
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 422 128 136 101 040 115 493 143 678
Wskaźnik płynności szybkiej 2,41 2,50 2,12 0,89 0,86

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($241 715K + $62 691K + $93 804K) ÷ $165 422K
= 2,41


Analiza porównawcza

2022