Calix Inc (CALX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 241 715 204 335 133 789 46 829 49 646
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 62 691 30 811 11 414 9 698 7 306
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 422 128 136 101 040 115 493 143 678
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,84 1,84 1,44 0,49 0,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($241 715K + $62 691K) ÷ $165 422K
= 1,84


Analiza porównawcza

2022