Calix Inc (CALX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 -4 044 0
Aktywa razem w tys. USD 884 835 742 032 427 352 316 823 317 080
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $884 835K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022