Calix Inc (CALX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 867 827 679 394 541 239 424 330 441 320
Aktywa razem w tys. USD 884 835 742 032 427 352 316 823 317 080
Rotacja aktywów razem 0,98 0,92 1,27 1,34 1,39

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $867 827K ÷ $884 835K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022