Calix Inc (CALX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 432 399 322 807 274 220 236 405 243 938
Zapasy w tys. USD 149 160 88 880 52 268 40 153 50 151
Rotacja zapasów 2,90 3,63 5,25 5,89 4,86

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $432 399K ÷ $149 160K
= 2,90


Analiza porównawcza

2022