Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 240 382 205 554 176 915 333 985 225 596 242 791 222 194 215 932
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 402 729 479 650 521 339 495 145 460 808 431 635 345 218 345 317
Należności w tys. USD 11 035 900 10 655 900 12 322 700 11 218 600 10 851 500 10 621 900 11 123 900 9 329 430
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 669 300 10 390 100 12 389 600 11 418 100 11 033 100 10 671 600 11 326 100 9 501 880
Wskaźnik płynności szybkiej 1,09 1,09 1,05 1,06 1,05 1,06 1,03 1,04

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($240 382K + $402 729K + $11 035 900K) ÷ $10 669 300K
= 1,09


Analiza porównawcza

2023/Q2