Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 225 596 242 791 444 388 215 932 244 070 227 701 373 615 227 019
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 460 808 431 635 690 436 345 317 355 757 360 968 286 633 238 403
Należności w tys. USD 10 851 500 10 621 900 22 247 900 9 329 430 8 846 720 8 503 010 9 205 340 7 958 680
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 033 100 10 671 600 22 652 200 9 501 880 9 072 700 8 393 010 9 130 880 7 914 710
Wskaźnik płynności szybkiej 1,05 1,06 1,03 1,04 1,04 1,08 1,08 1,06

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($225 596K + $460 808K + $10 851 500K) ÷ $11 033 100K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022/Q2