Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 218 053 176 915 222 194 373 615 300 103
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 684 126 521 339 345 218 286 633 266 249
Należności w tys. USD 12 238 100 12 322 700 11 123 900 9 205 340 8 482 690
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 187 900 12 389 600 11 326 100 9 130 880 8 258 160
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 1,05 1,03 1,08 1,10

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($218 053K + $684 126K + $12 238 100K) ÷ $13 187 900K
= 1,00


Analiza porównawcza

2023