Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 444 388 373 615 300 103 509 327 730 083
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 690 436 286 633 266 249 274 832 214 066
Należności w tys. USD 22 247 900 9 205 340 8 482 690 8 945 460 8 171 090
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 652 200 9 130 880 8 258 160 8 790 430 7 956 570
Wskaźnik płynności szybkiej 1,03 1,08 1,10 1,11 1,15

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($444 388K + $690 436K + $22 247 900K) ÷ $22 652 200K
= 1,03


Analiza porównawcza

2021