Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 218 053 176 915 222 194 373 615 300 103
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 684 126 521 339 345 218 286 633 266 249
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 187 900 12 389 600 11 326 100 9 130 880 8 258 160
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,07 0,06 0,05 0,07 0,07

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($218 053K + $684 126K) ÷ $13 187 900K
= 0,07


Analiza porównawcza

2023