Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 28 958 100 32 287 800 30 274 700 25 482 200 25 618 500
Zapasy w tys. USD 5 187 220 5 319 370 4 201 960 3 287 310 3 477 120
Rotacja zapasów 5,58 6,07 7,20 7,75 7,37

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $28 958 100K ÷ $5 187 220K
= 5,58


Analiza porównawcza

2023