Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 32 287 800 60 549 300 25 482 200 25 618 500 25 975 900
Zapasy w tys. USD 5 319 370 8 403 930 3 287 310 3 477 120 3 878 680
Rotacja zapasów 6,07 7,20 7,75 7,37 6,70

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $32 287 800K ÷ $5 319 370K
= 6,07


Analiza porównawcza

2022