Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 68 954 000 28 673 400 28 916 800 29 676 800 26 812 500
Property, plant and equipment w tys. USD 1 365 620 799 605 803 110 824 700 838 475
Rotacja aktywów trwałych 50,49 35,86 36,01 35,98 31,98

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $68 954 000K ÷ $1 365 620K
= 50,49


Analiza porównawcza

2021