Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 107 100 37 124 400 34 477 000 28 673 400 28 916 800
Property, plant and equipment w tys. USD 530 740 596 456 682 811 799 605 803 110
Rotacja aktywów trwałych 62,38 62,24 50,49 35,86 36,01

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $33 107 100K ÷ $530 740K
= 62,38


Analiza porównawcza

2023