Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 7,20 7,75 7,37 6,70 7,10
Rotacja należności 3,10 3,11 3,41 3,32 3,28
Rotacja zobowiązań 3,15 3,21 3,64 3,40 3,47
Rotacja kapitału pracującego 7,55 7,13 6,78 6,16 6,01

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 50,66 47,09 49,54 54,50 51,39
Cykl należności dni 117,77 117,18 107,07 110,02 111,23
Cykl zobowiązań dni 115,95 113,70 100,39 107,24 105,15

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 50,49 35,86 36,01 35,98 31,98
Rotacja aktywów razem 1,76 1,68 1,76 1,67 1,63