Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 32 287 800 60 549 300 25 482 200 25 618 500 25 975 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 10 460 400 19 234 200 7 937 890 7 046 220 7 631 880
Rotacja zobowiązań 3,09 3,15 3,21 3,64 3,40

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $32 287 800K ÷ $10 460 400K
= 3,09


Analiza porównawcza

2022