Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 28 958 100 32 287 800 30 274 700 25 482 200 25 618 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 10 070 000 10 460 400 9 617 080 7 937 890 7 046 220
Rotacja zobowiązań 2,88 3,09 3,15 3,21 3,64

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $28 958 100K ÷ $10 070 000K
= 2,88


Analiza porównawcza

2023