Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 182 960 4 488 890 2 097 940 2 640 130 3 239 120
Aktywa razem w tys. USD 21 763 200 39 071 100 17 053 900 16 400 800 17 784 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,15 0,11 0,12 0,16 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 182 960K ÷ $21 763 200K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022