Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 153 550 3 182 960 2 244 440 2 097 940 2 640 130
Aktywa razem w tys. USD 21 726 200 21 763 200 19 535 500 17 053 900 16 400 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,10 0,15 0,11 0,12 0,16

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 153 550K ÷ $21 726 200K
= 0,10


Analiza porównawcza

2023