Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 37 124 400 68 954 000 28 673 400 28 916 800 29 676 800 26 812 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 32 287 800 60 549 300 25 482 200 25 618 500 25 975 900 23 455 200
Zysk ze sprzedaży brutto 4 836 620 8 404 730 3 191 130 3 298 380 3 700 910 3 357 340
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 567 010 4 870 060 2 087 050 2 191 610 2 303 050 2 163 000
Zysk operacyjny 2 089 900 3 151 450 914 491 914 214 1 209 140 1 040 740
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 884 150 2 872 750 759 259 -111 830 909 373 694 288
Podatek dochodowy 448 992 651 812 172 795 88 338 187 799 287 126
Udziały niekontrolujące 8 274 4 542 2 026 3 919 5 379 5 200
Zysk (strata) netto 1 426 880 2 216 390 584 438 -204 087 716 195 401 962