Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 33 107 100 37 124 400 34 477 000 28 673 400 28 916 800 29 676 800 26 812 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 28 958 100 32 287 800 30 274 700 25 482 200 25 618 500 25 975 900 23 455 200
Zysk ze sprzedaży brutto 4 149 020 4 836 620 4 202 360 3 191 130 3 298 380 3 700 910 3 357 340
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 412 820 2 567 010 2 435 030 2 087 050 2 191 610 2 303 050 2 163 000
Zysk operacyjny 1 561 490 2 089 900 1 575 720 914 491 914 214 1 209 140 1 040 740
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 164 350 1 884 150 1 436 370 759 259 -111 830 909 373 694 288
Podatek dochodowy 254 991 448 992 325 906 172 795 88 338 187 799 287 126
Udziały niekontrolujące 5 858 8 274 2 271 2 026 3 919 5 379 5 200
Zysk (strata) netto 903 505 1 426 880 1 108 200 584 438 -204 087 716 195 401 962