Arrow Electronics Inc. (ARW)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 089 900 3 151 450 914 491 914 214 1 209 140
Aktywa razem w tys. USD 21 763 200 39 071 100 17 053 900 16 400 800 17 784 400
Operacyjny ROA 9,60% 8,07% 5,36% 5,57% 6,80%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 089 900K ÷ $21 763 200K
= 9,60%


Analiza porównawcza

2022