Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 37 124 400 68 954 000 28 673 400 28 916 800 29 676 800
Aktywa razem w tys. USD 21 763 200 39 071 100 17 053 900 16 400 800 17 784 400
Rotacja aktywów razem 1,71 1,76 1,68 1,76 1,67

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $37 124 400K ÷ $21 763 200K
= 1,71


Analiza porównawcza

2022