Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 107 100 37 124 400 34 477 000 28 673 400 28 916 800
Aktywa razem w tys. USD 21 726 200 21 763 200 19 535 500 17 053 900 16 400 800
Rotacja aktywów razem 1,52 1,71 1,76 1,68 1,76

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $33 107 100K ÷ $21 726 200K
= 1,52


Analiza porównawcza

2023