Arrow Electronics Inc. (ARW)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
Rotacja zapasów 6,07 7,83 8,02 8,29 7,20 7,82 7,97 8,33
Rotacja należności 3,01 4,09 4,15 4,16 3,10 3,64 3,69 3,61
Rotacja zobowiązań 3,09 4,17 4,27 4,23 3,15 3,75 3,80 3,87
Rotacja kapitału pracującego 6,24 8,02 8,36 8,38 7,55 8,03 8,14 7,72

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
Cykl zapasów dni 60,13 46,61 45,54 44,03 50,66 46,68 45,78 43,82
Cykl należności dni 121,15 89,34 87,86 87,75 117,77 100,40 98,95 101,17
Cykl zobowiązań dni 118,25 87,47 85,39 86,36 115,95 97,44 96,01 94,25

Długoterminowe

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
Rotacja aktywów trwałych 62,24 76,92 72,06 67,12 50,49 48,08 44,86 41,04
Rotacja aktywów razem 1,71 2,24 2,27 2,26 1,76 1,95 1,94 1,90